Dar pro Ukrajinu

7 května, 2022

Darovali jsme šest kusů regálů do skladu materiální a potravinové pomoci pro Ukrajinu. Adoptujsi.cz je nezisková humanitární organizace při Diecézní charitě ostravsko-opavské, Středisko humatirání pomoci a rozvojové spolupráce. Snažíme se pomáhat a spolupracovat tam, kde je to potřeba.

DALŠÍ AKTUALITY